ایمان، عقل، عاطفه
60 بازدید
محل نشر: مجله پرسمان شماره 56
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
برای تقویت مبانی ایمان و دین باوری، مباحث عقلی بهتر است یا راه های عرفانی و عاطفی؟ این مقاله تلاشی است برای پاسخ به پرسش فوق.