تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دیپلم 
 
ریاضی 
دبیرستان شهید بهشتی 
0.00 
سطح 3 
1389 
 
 
 
سطح 4 
 
 
 
0.00