سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکزمطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه علمیه 
محقق و همکار گروه کلام و ناظر علمی 
1381/04/25 
ادامه دارد 
تحقیق/ نظارت علمی بر مقالات 
همکاری 
مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی 
محقق و ارزیاب 
1385/12/10 
ادامه دارد 
پاسخگویی به سوالات تلفنی/ ارزیابِی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی 
همکاری با واحد ارزیابی 
 
 
ارزیابی پژوهش‌های انجام شده 
همکاری 
مجمع جهانی اهل بیت(ع) 
مدیر علمی سایت ویکی شیعه 
1392/03/01 
ادامه دارد 
مدیریت علمی 
تدریس 
مدرسه جهانگیرخان قم  
مدرس 
 
 
بدایة المعارف جلد اول 
تدریس 
مدرسه جهانگیرخان قم 
مدرس 
 
 
محاضرات فی الالهیات 
تدریس 
مدرسه جهانگیرخان قم 
مدرس 
 
 
نهح البلاغه خطبه متقین 
تدریس 
مدرسه جهانگیرخان قم 
مدرس 
 
 
نهج البلاغه نامه 31 
تدریس 
مدرسه فقهی امام محمد باقر(ع) 
استاد 
1395/06/15 
1396/01/20 
اعتقادات. شبهات خداشناسی 
تدریس 
موسسه کلام و ادیان 
مدرس 
1394/02/05 
1395/03/31 
کلام جدید 
تدریس 
مدرسه علمیه امام باقر(ع) 
مدرس 
1396/06/08 
ادامه دارد 
اصول فقه 
تدریس 
موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) 
مدرس 
1395/10/07 
ادامه دارد 
منابع تفکر امامیه و اهل سنت